Kolby Kås Havn

Beliggenhed
Kattegat, Samsø W-kyst
55°47,8'N 010°31,7'E - kort 112 eller 114

Havnen
ejes af Aktieselskabet Havnen ved Kolby Kaas, Samsø.

 ikoner 5

 Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Læs mere 

Dybder

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 80-90 m og dybgang 4,5 m.
Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,6 m.

Storm fra W-NW kan give indtil 1,0 m højvande og sætte sø i havnen.

Storm mellem SE og S kan give indtil 1,0 m lavvande. Storm fra SW sætter sø over molen, men ikke i havnen.

  

Fyr
Fyret på W-molens hoved leder overet med Vesborg Fyr mellem Ringebjerg Sand og Svanegrund til havnen.
Molehovederne er belyste.

Ankerplads
N og S for havnen.


Ressourcer
Affaldstønde. Diesel. Benzin bringes til kajen ved køb af over 100 l. Campingplads 1 km. Færge til Kalundborg. Grillhus.
Piktogrammer angiver ressourcer ved lystbådeafsnittet.
'

Havnekontor
Telefon 86 59 10 11

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.toldst.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden. 

b 2