A/S Havnen ved Kolby Kås A/S 2022

   DKK
Granit   7,10
Kalk   7,10
Gødning 12,87
Korn  12,87
Raps 12,87
Olie 16,93
Træ 12,99
   
Skibsafgift pr. bruttotonage:   4,23


Arbejde efter regning pr. time:

  DKK 
Traktor m kost  481,44
Truck med fører   481,44
Højtryksrenser           130,82
Arbejdsløn                365,36
   
   

 


Fiskefartøjer:
Fastliggende betaler for fast bådplads i henhold til antal meter plus broafgift med 3% af lastens værdi i første hånd.
Når der er betalt en broafgift, der er større end eller lig med afgiften for en bådplads tilbagebetales bådpladsafgiften.
(Når omsætningen for en båd på 10 - 12 m i første hånd overstiger kr. 143.767 betales der kun broafgift med 3 %)
Ikke hjemmehørende betaler kr. 750,00 pr. måned plus broafgift med 3 % af lastens værdi i første hånd.

 havn erhverv  havn erhverv1  havn erhverv2