A/S Havnen ved Kolby Kås A/S 2021

   DKK
Granit   6.96
Kalk   6.96
Gødning  12.62
Korn   12,62
Raps  12.62
Olie 16,60
Træ 12,74
   
Skibsafgift pr. bruttotonage:   4.15


Arbejde efter regning pr. time:

  DKK 
Traktor m kost  472.00
Truck med fører   472.00
Transportør   219.00
Højtryksrenser 1                              128.25
Arbejdsløn   358.20
   


Fiskefartøjer:
Fastliggende betaler for fast bådplads i henhold til antal meter plus broafgift med 3% af lastens værdi i første hånd.
Når der er betalt en broafgift, der er større end eller lig med afgiften for en bådplads tilbagebetales bådpladsafgiften.
(Når omsætningen for en båd på 10 - 12 m i første hånd overstiger kr. 143.767 betales der kun broafgift med 3 %)
Ikke hjemmehørende betaler kr. 750,00 pr. måned plus broafgift med 3 % af lastens værdi i første hånd.

 havn erhverv  havn erhverv1  havn erhverv2