A/S Havnen ved Kolby Kås A/S 2020

   DKK
Granit   6.95
Kalk   6.95
Gødning  12.60
Korn   12,60
Raps  12.60
Olie 16,57
Træ 12,72
   
Skibsafgift pr. bruttotonage:   4.14


Arbejde efter regning pr. time:

  DKK 
Traktor m kost  471.00
Truck med fører   471.00
Transportør   218.50
Højtryksrenser 1                              128.00
Arbejdsløn   357.50
   


Fiskefartøjer:
Fastliggende betaler for fast bådplads i henhold til antal meter plus broafgift med 3% af lastens værdi i første hånd.
Når der er betalt en broafgift, der er større end eller lig med afgiften for en bådplads tilbagebetales bådpladsafgiften.
(Når omsætningen for en båd på 10 - 12 m i første hånd overstiger kr. 143.767 betales der kun broafgift med 3 %)
Ikke hjemmehørende betaler kr. 750,00 pr. måned plus broafgift med 3 % af lastens værdi i første hånd.

 havn erhverv  havn erhverv1  havn erhverv2