Havnefoged:

Jan Rasmussen

telefon 86 59 10 11

havnefoged jan                         
 

Direktør:

Tove Kristiansen

træffetid tirsdag, onsdag og torsdag 9.00 - 14.00

telefon 86 59 30 66