Havnefoged:

Jan Rasmussen

telefon 86 59 10 11

Direktør:

Kaia Bertelsen

træffetid mandag, onsdag og fredag 8.00 - 14.00

telefon 86 59 30 66