I foråret 2021 bliver den midterste bådebro rettet op og plankerne udskiftet. Der opsættes nye elstandere.

Et areal til brug for autocampere gøres klar med borde og bænke. 

Ved ankomst skal en lystsejler betale senest 2 timer efter ankomst.