Bestyrelse

Anders Aage Schau Danneskiold Lassen, formand

Arne Snedker Ditlevsen

Mogens Mahler

Svend Bissø

Jens-Jakob Gerhardt Vohnsen

Gustav Friis Kromphardt

Eva Kloch Norlyk

Michael Steen Jensen

Information om køb/salg af aktier:
Da aktierne nu er blevet digitale/elektroniske, så skal køb og salg også foregå elektronisk via købers og
sælgers bank. Hvis køber ikke allerede har et depotnummer i sin bank, skal det oprettes først.
Både køber og sælger skal kontakte deres bank og anmode om at gennemføre transaktionen, da man ikke
selv kan overføre eller handle unoterede aktier. Der kan være krav om betaling af et gebyr for at
gennemføre overførslen – afhængig af den enkelte bank.
Havnen ved Kolby Kås Holding A/S tilbagekøber p.t. ikke aktier ligesom selskabet heller ikke kan oplyse en
salgspris. Man kan vælge at skele til aktiens indre værdi, der også ligger til grund for en skattekurs pr. 31.12.

Der er aktier til salg i Havnen ved Kolby Kaas Holding A/S.
Eventuelle interesserede købere kan henvende sig herom til

Advokat Anders Rynkebjerg på telefon +45 27 21 04 50, (1 aktie til salg).
Advokat Jan Heuckendorff på telefon +45 86 12 19 99.

 

Generalforsamling dokumenter 2022

Generalforsamling dokumenter 2021